Организация на учебен ден и организация по учебен план

Организацията на учебен ден и организация по учебен план, можете да видите на: