План - механизъм за предоставяне на равни възможности. Приобщаващо образование.

План - механизъм за предоставяне на равни възможности. Приобщаващо образование на деца със СОП и деца от учзвими групи и обща подкрепа на всички деца в ДГ "Снежанка" гр. Ловеч, можете да видите от: