ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ПОСЕЩАВАЩИ ДГ " СНЕЖАНКА"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, навлизането на Община Ловеч в тъмночервената зона, съобразно критериите на Министерството на здравеопазването, Решение от заседание на Общинскя оперативен щаб от 20.10.2021 година, за превенция и ограничаване на разпространението на коронавирус  на територията на Община Ловеч, големият брой заразени с COVID-19 жители на общината - 797 на 100 000 души, 

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ:

Присъствието на децата в детската градина не е преустановено, децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

 

С уважение, 

МАРИНЕЛА ВИСОЧКОВА

Директор ДГ " Снежанка" гр. Ловеч