БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ 2021 ГОДИНА

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР -ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ОРГАНИЗИРА  ДЕН ЗА БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ НА 17.02.2021 ГОДИНА

В ДЕТСКА ГРАДИНА  " СНЕЖАНКА " НА 17.01.2021 ГОДИНА

ОТ 8,30 ч. до 9,30 ч.

 

" ПОМОГНИ МИ ДА ГО НАПРАВЯ САМ "

ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ РОДИТЕЛ ИЛИ УЧИТЕЛ ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ 

ИЛИ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ЗА ПРОБЛЕМИ В ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ И ИЗОСТАВАНЕ В ГОВОРНОТО И ЕЗИКОВО 

ФУНКЦИОНИРАНЕ ОТ ЛОГОПЕД, ПСИХОЛОГ И РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ.

По заявено желание на родители от ДГ "Снежанка", гр. Ловеч на 17 февруари логопед, психолог и ресурсен учител от Регионален център проведоха консултации при спазване на всички противоепидемични мерки.
Желаещите родители получиха отговори на въпроси свързани с детското развитие, за използването на форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности, съвети за използване на различни видове терапии съобразно индивидуалните потребности на децата, за предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата.