ПРИНЦИПИТЕ НИ НА РАБОТА

Децата получават отношение и подкрепа от страна на учителите във всяка извършвана от тях дейност.

Да си детски учител е призвание,  всеки ден, всеки час, всеки миг се докосваш до детския свят, до детските трепети, радости и мечти,  изживяваш собственото си детство. Това е магията на нашата професията. Стремим  се  да съхраняваме и пренасяме нравствените ценности и да създаваме личности, в които живее националният дух и гражданствеността, да бъдем максимално отговорни и взискателни както към работата ни ,така и във взаимоотношенията ни с децата и колегите  .Вярваме в доброто и подкрепяме приятелството и уважението между децата. Всяко дете заслужава качествено образование, любов, подкрепа. В центъра на учебно-възпитателния процес поставяме детето - с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност – да решава проблеми, да твори, да е уверено в себе си , да се учи от грешките си. Отчитаме ролята на семейството и смятаме,че заедно трябва да работим върху развитието на индивидуалните потребности на децата. Работим така, че когато един ден професионалният ни път приключи, да имаме чувство на изпълнен дълг.

Като иновация от 2020г. стартира работа по "Горска детска градина",  което е образователен подход, заложен в програма "Датски горски училища". Главният елемент при този подход, е ежедневната детска игра на открито. Основният принцип е, че то е насочено към децата, а възрастният насърчава и улеснява ученето и тяхното развитието чрез проучване и преживелищни игри сред природата и с природни материали. Има изследвания, които доказват положителното въздействие на Горските училища върху здравето, развитието и ученето на децата. Този подход е признат в страни като Великобритания, Германия, Австралия и Канада.

КАКВО ЩЕ  НАМЕРИТЕ ПРИ НАС ?

Радост и удоволствие, които нашите деца получават ежедневно. Игри и приятни изживявания на  реновираният двор с много зелинина. Ежедневна обратна връзка и взаимопомощ с родителите. 

Мотивираност. Мислене. Разбиране. Инициативност.Сътрудничество. Отличен успех.

 

ХИМН НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СНЕЖАНКА“

1.В люляковото градче прекрасно

щастливи са децата -туй е ясно!

Градината Снежанка се нарича

и нея всеки я обича.

 

Припев:

 Снежанка, Снежанка градина любима

песен и радост  в утро синьо.

Усмивки преливат под нейния свод

и всеки я помни за цял живот!

 

2.Така спокойно дните ни минават-

сред кукли, кубчета , забави…

И няма да забравим, няма,

че тя замести даже мама.

Припев:

Снежанка, Снежанка градина любима

песен и радост  в утро синьо

Усмивки преливат под нейния свод

и всеки я помни за цял живот.