За нас

В 1965 година в  района на блоковите жилища работници от завод „ Балкан“ построяват специална сграда за детски ясли и градина.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ СНЕЖАНКА“ , тогава , ЦДГ № 7, започва да работи с деца на 02.12.1965 година с четири групи, две градински , едната седмична и две яслени.

През 1976 година градината работи  4 градински групи. В 1977 година е преименувана  ЦДГ № 4 и работи на 5 групи , четири целодневни и една седмична. В 1978 година е преименувана от ЦДГ № 4 на ЦДГ „ Иванка Дачева“

С решение на ОСНП от 01.11. 1982 година към ЦДГ „ Иванка Дачева „ се прикрепя и новопостроената и обзаведена изцяло   от МК „ Балкан“ , сграда за детска градина  с четири групи.

1985 година към детската градина се прикрепва втори филиал ДГ „ Р.Княгиня“, работеща на 4 групи. Градината функционира с персонал от 53 служители на 10 групи.

1986 година ЦДГ „ Иванка Дачева“ е преобразувана на ОДЗ „ Иванка Дачева“, работеща с 10 градински групи с 280 деца и две яслени групи с 40 деца и персонал 72 служители.

Учебна 1992/1993 година  ОДЗ „ Иванка Дачева“ е преобразувана и преименувана на ЦДГ „ Снежанка“.

От 01.09.1997 година работи на 4 групи. Филиал 1 „ Балкан“ е предоставен на ЦДГ „ Люляче“ , сградата на филиал 2 „ Р.Княгиня „ е предоставена на ДЦДУФУ.

От 01.10.2002 година с Решение № 591/19.09.2002 година на Общински съвет гр.Ловеч към ЦДГ „ Снежанка“ се вливат три групи от селата Смочан, Дренов и Малиново. Градината работи на 7 групи с 29 служители персонал.

2008 година групите в Детската ясла и с.Дренов се закриват. 2013 година групата в с. Смочан  разформирована. Детската градина функционира с пет групи, четири групи в гр.Ловеч и една изнесена група в с.Малиново.

От 2013 година детската градина преминава на делегиран бюджет.

През 2016 година ЦДГ „ Снежанка“ е преобразувана в ДГ „ Снежанка“.