Работа по проекти и програми

 • Проект "Възрастни природозащитници" със Сдружение «Екомисия 21 век»- гр. Ловеч в партньорство с полската организация «FERSO» и с финансовата подкрепа на Центъра за развитие на човешките ресурси и програма «Грюндвиг».- 2011г.-целта е създаване  екопиески с декори от екологични и рециклирани материали.
 • 2012 г.- градината е включена като партньор по Проект „ Създатели на промяната“ по НП „ Учене през целия живот“, секторна Програма „ Коменски“
 • 2013 г.- градината е включена като съпартньор с гр.Фафе , Португалия  по Проект „ Създатели на промяната“
 • 2016 г.- участие в инициатива на Сдружение на българските зъболекари  „ Веселите зъбки“
 • 2017/2018 г. – участие в Проект „ Мисия Здрави деца“ на сдружение „ Знание“-гр.Ловеч и магазин „Лидъл“;
 • 2017/2018 г. градината е включена в Акция „ Жълти стотинки. Деца помагат на деца“, за закупуване на медицинска апаратура в педиатричните отделения
 • 2018 г.- градината участва с деца от ПГ в кампанията „ Една капачка по-малко. Една нова книжка повече.“ , за закупуване на книжки за Библиотеката в гр.Ловеч.
 • 2019/2020 г. -Схема „Училищен плод” – в съответствие с чл. 14, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за предоставяне па плодове и зеленчуци в учебните заведения.
 • Схема „Училищно мляко” – в съответствие с чл. 6,  от Наредба за условията и реда за предоставяне па мляко и млечни продукти  в учебните заведения;
 • Национални програми   „Училищен плод" и „Училищно мляко“ свързани със здравословно хранене на децата;
 • Осъвременена и интерактивна среда е създадена за децата по Национална програма " ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование".
 • Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.
 • 2020 г. 2021 г. НП „Заедно в грижата за ученика“, Модул „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни премети от прогимназиалния етап“ съвместно с учители от ОУ „ В.Левски“ гр.Ловеч.
 • Участие с деца от ПГ в кампанията „ Една капачка по-малко. Една нова книжка повече.“ ;
 • Акция „ Жълти стотинки. Деца помагат на деца“
 • 2020/2021 г.Проект " Подкрепа за приобщаващо образование"