БЮЛЕТИН

Във връзка с пандемичната обстановка, са преустановени са всички масови събития. Всеки месец ще се издава "Здравен бюлетин".

С цел информираност на заинтересованите страни в режим на криза, през учебната 2020/2021 година, ръководството на институцията ще публикува месечен "ЗДРАВЕН БЮЛЕТИН". Така ще можете да се информирате по отнешение на мерките свързани с Ковид - 19. При възникване на извънредна обстановка, бюлетинът ще бъде актуализиран ежедневно. 

Бюлетините по месеци, можете да откриете в раздел "Документи" на сайта на ДГ "Снежанка".

Провеждат се инициативи и дейности в рамките на всяка група.

Въпреки, че родители и външни лица не се допускат, можете да разчитате, че всички наши възпитаници са обгрижени, цари радост и нашите деца получават ежедневно грижи. Игрите и приятните изживявания, продължават да се провеждат в реновираният двор.

Учителите по групи предоставят ежедневна обратна връзка за работата, напредъка и постиженията на децата. 

Екипът на ДГ "Снежанка", е мотивиран да даде най - доброто от себе си, въпреки тежката пандемична обстановка и да постигне целите, поставени от екипа, за гарантиране качеството на работа в институцията. Спазени са всички приложени изисквания за усвояване на знания и умения от децата.

Нашето мото е:

" Мотивираност. Мислене. Разбиране. Инициативност. Сътрудничество. Отличен успех."